Läs mer om vilka tjänster LP-system erbjuder

Här kan ni se några av de tjänster som LP-system erbjuder. Förutom webb design, produktutveckling och industrialisering kan de även erbjuda tjänster som mentorskap och sourcing från asien.

Sourcing från Asien

En sourcing agent kan hjälpa dig när du vill beställa från Asien. Det är inte alltid helt lätt med kommunikationen samt att veta att kvaliteten på varorna håller den standard man förväntar sig.

Produktutveckling

Industrialisering av utvecklade produkter är en process som är mycket inflätad i produktutvecklingen.

Industrialisering

Industrialiseringsprocessen är viktig vid all outsourcing av produktion till strategiskt valda leverantörer som på ett naturligt sätt kan bidraga till produktframtagnings-processen.

Webb design

En allt viktigare del av produktutveckling är marknadsföring av produkter via internet på hemsidor och sociala medier. Ett snabbt sätt att få upp snygga och funktionella hemsidor är att använda WordPress. Se exempelvis denna sida tommys hushållsnära tjänster som är byggd i wordpress.