Industrialisering av utvecklade produkter är en process som är mycket inflätad i produktutvecklingen.

I produktutvecklings projekt ingår många olika discipliner. Här nedan är några av dem listade.

Kreativitet

Edward de Bonos kreativa metoder är mycket användbara för att hitta nya och alternativa lösningar. Han har skapat många olika metoder som underlättar den kreativa processen. Lateralt tänkande, vattenlogik, PMI, sex tänkarhattar är alla utmärkta och mycket lämpliga verktyg som varmt rekommenderas. Vi samarbetar bland annat med gåvo-kort.se/

Projektledning

En projektledares roll är att styra, leda eller koordinera alla aktiviteter och funktioner inom ett projekt. Han eller hon stämmer av de olika delarna i projektet och ser till att saker och ting fångas upp och inte faller mellan stolarna. Till sin hjälp har projektledaren en projektgrupp som oftast består av specialister inom sina respektive områden, exempelvis ingenjörer, it-konsulter, inköpare och ekonomer. Projektledaren ser till att projektet uppnår uppställda mål avseende tid, kvalitet och ekonomi med hjälp av bland annat tidsplaner med milstolpar, riskanalyser, kontrollplaner och ekonomiuppföljningar. Det finns olika projektmetodiker som en projektledare bör känna till och arbeta efter. En projektledare har också till uppgift att engagera och motivera sina medlemmar i projektgruppen så att de utför ett bra arbete och levererar rätt sak i rätt tid, till rätt kvalité.

Exempel på projekmetodiker är:

 • PROPS, Projektet för projektstyrning. Utvecklat av Ericsson år 1987
 • Scrum, ordet är ett moment när bollen sätts i spel i rugby. Utvecklat av Jeff Sutherland och Ken Schwaber.
 • PPS, Praktisk Projektstyrning. Utvecklat av Tieto.

Exempel på metoder för riskanalys är:

 • PHA (Preliminary Hazard Identification)
 • Ändringsanalys
 • FMEA (Failure modes and effects analysis)
 • FMECA
 • Hazid (Hazard Identification)
 • Hazop
 • What-If
 • Grovanalys
 • QRA (Quantitative Risk Analysis)
 • Minirisk

Prototyper

Det finns många definitioner på ordet prototyp. Den vanligaste lyder som följer. Prototyp är en produkt som tillverkats i ett fåtal antal med funktion och utseende som en serietillverkad produkt.Principen för stereolitografi

För att skapa mekaniska detaljer finns det många sofistikerade metoder. Exempelvis SLA (Stereolitografi) en laserhärdningsmetod som ger mycket exakta modeller. Metoder bygger upp detaljen genom att härda tunna lager på varandra i ytan av en behållare med flytande härdplast. Lagren han variera i tjocklek från 0,1-,0,5 mm och plastkvalitéerna varierar från hårda, transparenta till elastiska. Modeller som ryms inom 0,5 x 0,5 x 0,5 m kan tillverkas i ett stycke. Önskar man större detaljer tillverkas de i delar som sedan limmas samman.

Önskar man tillverka detaljer där hållfastheten är viktig är SLS (Selective Laser Sintering) mer lämplig. Denna metod utgår från PA plaster i pulverform som sintras samman med hjälpa av en laser lager för lager. Blandar man in glasfiber i plasten får man mycket hög hållfasthet. Gummidetaljer med hög flexibilitet kan också tillverkas med denna metod.

Dessa detaljer behöver tätas om de skall utgöra behållare för vätskor.

Strategiska inköp

Strategiska inköp handlar mycket om att finna leverantörer som fungerar väl med de produkter ett företag har. Att kartlägga sina leverantörer enligt Karljic modellen underlättar viktiga beslut om och val av leverantörer. Där man rangordnar leverantörer efter vinsteffekt och lagerrisk. I matrisen placeras varorna in i följande grupper hävstångs-, strategiska-, icke kritiska- och flaskhalsvaror.

Utredningar

När man hör ordet utredning så förs tankarna ofta till stora utredning inom riksstad eller offentlig förvaltning.

I detta fall rör det sig om tekniska utredningar i projektform. LP-system åtar sig följande tekniska utredningar:

 • Mekanismanalys
 • Materialval
 • FEM
 • FMEA
 • Värdeanalys
 • Processer och rutiner
 • IS/IT
 • Kvalitetssäkring
 • Garantiärenden
 • Leverantörsundersökning

Marknadsföring

Sociala medier och hemsidor är nu en naturlig ingredienser vid lansering av nya produkter och tjänster.