Industrialiseringsprocessen är viktig vid all outsourcing av produktion till strategiskt valda leverantörer som på ett naturligt sätt kan bidraga till produktframtagnings-processen. När man outsourcar en produkts produktion ställs det stora krav på industrialiseringsprocessen och att den löper parallellt med produktframtagningsprocessen för att säkerställa kvalitet, tillförlitlighet och säkerhet på produkten. Med rätt implementerad industrialisering löper man minimal risk att behöva göra genomgripande förändringar i sin produkt inför produktionsstarten vilket kan leda till stora fördröjningar av produktlanseringen. En bra industrialiseringsmodell involverar leverantören i ett tidigt skeende av produktframtagningen.

Ovan beskrivs en beprövad modell som sammanbinder produktutvecklingen och industrialiseringen vid outsourcing produktion. Utvecklingen benämns med R&D (Research and Development) och industrialiseringen med R&Q (Reliability and Quality)

Ett exempel på en kund vi hjälp är pondus som tillverkar högkvalitativt hundfoder. Vi hjälpte dem sätta upp en produktionslinje som de kallar, färskfoder valp.

Ett annat exempel är hur vi tagit fram en algoritm för att hjälpa sajten jaktafakta.se att avgöra vilket jaktvapen som är bäst. Du kan läsa mer här, bästa vapenpaket. Dels stödjer de sig delvis på praktiskt provande, men också en mattematisk model.

De första antikviteterna från leverantörens sida är att göra en producerbarhetsanalys. Här benämnt DPR (Design Producibility review). Den är en kritisk analys av produktenutformningen och dess producerbarhet. Här identifieras produktionstekniska problem och/eller oklarheter som gör tillverkningen svårt, omöjligt eller dyrt i stora volymer. Vinsten av denna verksamhet är att den hjälper oss att hitta kostnadseffektiva motiv från ett tillverkande perspektiv. I DPR finns också möjlighet för leverantören att kommunicera krav på ett strukturerat sätt.

Exempel på industrialisering

 Startsituation: 

Företaget har en fungerande systemprototyp som skall industrialiseras. Begränsande fältstudier genomförda. Systemet består av hårdvara för varje enhet med kontrollpunkt en central kommunikationsenhet med tillbehör samt mjukvara i olika former. Höljet till de olika enheterna finns i form av designskisser. Elektroniken finns i form av en prototyp. Mjukvaran i beta-version.

Mål:

Systemet skall ”go live” inom 6 månader:

Projektarbetet omfattar:

 • Projektramar, referensgrupp
 • Systemlösning
 • Design av systemkapslingar
 • Konstruktion av verktygsbundna plastdetaljer.
 • Leverantörssökningar
 • Leverantörsbedömning av strategiska komponenter och detaljer.
 • Förhandlingar med leverantörer
 • Val av strategiska leverantörer av komponent
 • Val av EMS-leverantör
 • Kvalitetssäkringsprogram
 • Definition av tester i produktion
 • Tillverkningskonstruktion av PCB
 • Design av batterihållare och skal till batteri
 • Konstruktion av batteriladdare (litium jon)
 • Design av förpackning
 • Framtagning av förpackning
 • EAN-koder
 • CE-certifiering
 • Definition med artiklar, nummerserie
 • Monteringsanvisningar
 • Logistiklösning för distribution av hela system
 • Design av mikrovågsantenner
 • Radio tester
 • Systemtester
 • Dokumentation
 • Överlämnande
 • Projektavslutning