Mentor i Connect Skåne

Mentorsnätverket grundades våren 2005 och utgör idag första steget i CONNECT Skåne processen. Idag utgörs nätverket av cirka 150 kvinnor och män med mångskiftande kompetenser, branscherfarenheter och specialintressen. I stort sett alla branscher är representerade och kan sörja för att entreprenörerna får bästa vägledning inför CONNECT Skånes Språngbräda och mötet med Affärsänglarna.

Mentorns uppgift är att säkerställa att det finns en affärsplan av god kvalitet och en presentation på 15 minuter för en väl genomförd språngbräda. Mentorn diskuterar tillsammans med entreprenören ett antal frågor av strategisk karaktär som passar att lyfta på Språngbrädan. Det kan röra sig om val av affärsmodell, finansieringsbehov, patent, värderingsnivåer etc.

Vi har tagit hjälp av certway.se och har certifierad vår processarbete så att vi följer iso-standarden till punkt och pricka.

Entreprenör och mentor träffas typiskt 2-3 gånger inför Språngbrädan, under själva Språngbrädan, och en avslutande gång för uppföljning efter Språngbrädan. Total tid för att gå igenom CONNECT-processen är ca 2-3 månader.